Sports News

Đào tạo kỹ năng quản lý tài chính cho đồng bào dân tộc thiểu số

Khóa đào tạo năm 2023 được đổi mới với trọng tâm hướng tới đối tượng đào tạo là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận thông tin, đặc biệt là các thông tin về dịch vụ và sản phẩm thiết yếu, thông tin về nguồn vốn có thể huy động cho các hoạt động kinh doanh.

Cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 14,7% tổng dân số cả nước. Nhiều thách thức bao gồm sự hạn chế trong tiếp cận dịch vụ xã hội thiết yếu không chỉ dẫn đến sự thiếu thông tin và những hiểu biết cần thiết, mà còn ảnh hưởng tới cơ hội phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số.From: web game casino

Chương trình đào tạo đóng vai trò như một giải pháp phổ biến kiến thức tài chính và tăng cường tiếp cận dịch vụ tài chính, được xem như yếu tố quan trọng để đồng bào dân tộc cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.From: web game casino

Đứng trước các thách thức đề cập ở trên, mục tiêu chính của Chương trình Đào tạo kỹ năng quản lý tài chính 2023 hướng tới nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cho một số doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), thị xã Sapa (Lào Cai) và các khu vực lân cận.

Qua các hoạt động đó, chương trình mong muốn tạo cơ hội phát triển, khai thác tiềm năng địa phương, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển bền vững, thích ứng với thị trường đang phát triển liên tục, hàng ngày.

Chương trình thuộc khuôn khổ thỏa thuận hợp tác 3 năm giữa Visa và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhấn mạnh tới mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính thiết yếu trên toàn quốc.

“Ủy ban Dân tộc luôn nỗ lực hết mình thúc đẩy, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp cả nước.

Chúng tôi tin rằng chương trình đang góp phần tạo cơ hội phát triển cho cộng đồng các dân tộc thiểu số thông qua việc cung cấp kiến thức và công cụ cần thiết giúp cải thiện tình hình hoạt động và tài chính cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể, từ đó tạo điềukiện nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng dịch vụ ngay tại địa phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ để đồng bào các dân tộc thiểu số có thể từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế với các vùng còn lại của đất nước”, ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chia sẻ.

Related Posts